Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

22:04

June 27 2015

09:33
1247 e4a5
Tags: cytaty suicide
Reposted bysmutnazupacytatyhindsightunnimvlwiqellapartyhardorgtfoumierajkurwoheadachelagrandedansemacabreJestemBogiemagainnewlifechockolatehopeelittlewhiteliesOlagaencoortonZdecydujkimjestesinsidemymindanakareninaJakisproblemTryToRememberrrniezbywalnieLadyKamikaZeLove-Lifezizzdorotizartowalam
Sponsored post
14:56

June 26 2015

12:35
Amelia in Private Practice
Reposted bygreysanatomygreys-anatomygreysanathomykobietyquotesserialecytatycold-heartedamydorasmutnazupajossieMyBlackWingsmakemewannadiekolektywnoepiehustvseriessentymentalnaalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowinvincibleunconscious
12:31

June 12 2015

14:33
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Tags: cytaty
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viacytaty cytaty

June 08 2015

19:08
4662 6674 500
Tags: cytaty
Reposted frommodry modry viatentego tentego
19:02
Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry
— zasłyszane
Tags: cytaty
Reposted frommoralna moralna viasmutnazupa smutnazupa

June 06 2015

11:20
7346 22db
Tags: cytaty cars
Reposted fromscorpix scorpix

June 05 2015

07:08
8759 a6b4
Tags: cytaty
Reposted frompollywood pollywood viaucieknijmi ucieknijmi
07:07
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Tags: cytaty
Reposted frommadeliine madeliine viaucieknijmi ucieknijmi
07:07
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Tags: cytaty
Reposted fromxalchemic xalchemic viaucieknijmi ucieknijmi
07:05

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Tags: cytaty
Reposted frometerycznie eterycznie viascorpix scorpix
07:02

June 04 2015

08:27
jak masz miękkie serce to obyś dupy nie miał szklanej
— Paluch . bez strachu
Tags: cytaty
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viapl pl

June 01 2015

20:26
2374 fac5 500
Tags: cytaty
Reposted fromnihilarian nihilarian viatentego tentego
20:26
3603 bee6 500
Tags: cytaty
Reposted fromchceuciec chceuciec vianikotyna nikotyna

May 31 2015

18:37
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Tags: cytaty
Reposted fromMissMurder MissMurder viaso-so so-so
18:33
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Tags: cytaty
18:31
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Tags: cytaty
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapraesens praesens
16:32
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
Tags: cytaty
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...